Tenfore Associates

'Instead of marketing to the masses, be irrisistible to a specific group of people' ~ Jeremy Gutsche

Focus op klantwaarde

Onderzoek leert dat bedrijven die al hun klanten – vaak intern aangeduid als de klant – op dezelfde manier behandelen steevast uitkomen op een gemiddelde service en een gemiddelde klantbeleving. Wie alsnog excellent wil presteren zal daar zoveel resources voor nodig hebben, dat de winst vrijwel geheel verdampt.

Niet elke product feature levert even veel concurrentievoordeel op – daarover zijn we het waarschijnlijk snel eens. Waarom geven we dan wel elke klant evenveel aandacht? Differentiatie van klanten is niet alleen noodzakelijk vanuit het oogpunt van winstgevendheid en continuïteit, maar het biedt ons tevens de mogeljikheid om onze allerbeste klanten de allerbeste klantbeleving te bieden. Door steeds meer van hun behoeften te vervullen.

Deze vorm van waardecreatie, gericht op het ontwikkelen van klantwaarde, is de specialiteit van Tenfore. Wij helpen bedrijven te onderzoeken of ze baat hebben bij het verleggen van de focus van productwaarde naar klantwaarde. Bij voorkeur blijft onze rol niet beperkt tot onderzoek en advies, maar nemen we – in de vorm van een case manager – ook graag de leiding op ons in het waardetransitie proces.

Marketing Services Customer Equity (CLV)

Werkwijze

'Instead of marketing to the masses, be irrisistible to a specific group of people' ~ Jeremy Gutsche

Tenfore is afgeleid van 10-4, een zogenaamde ten-code uit de begintijd van de radio communicatie, wat ‘understood’ betekende ofwel ‘we hebben uw boodschap ontvangen en begrepen’. Luisteren en begrijpen zit als het ware in ons DNA.

Customer Care

Bel voor vragen over onze dienstverlening in de ruimste zin belt u: 088 – 123 1111

Klanten van onze Cloud Services willen we vriendelijk verzoeken support vragen via een ticket in te dienen op ons support portaal op Zendesk. Dit zorgt ervoor dat uw vraag direct bij de juiste persoon terecht komt en de voortgang bewaakt blijft.