ROUNDMAP™ Vision 360

4e INDUSTRIELE REVOLUTIE

ONZE VISIE OP 2025

Tenfore_Linkedin_icon

De wereld verandert, voortdurend. Aspecten als globalisering, digitalisering en social media hebben het gedrag van kopers en verkopers over de hele wereld beïnvloed. Maar naarmate het speelveld egaliseert, en bedrijven en personen zich er niet langer door kunnen onderscheid, zullen andere thema’s de waan van de dag gaan bepalen. We proberen hier onze visie op de hoofdlijnen voor de komende 5-7 jaar te schetsen.

4e INDUSTRIELE REVOLUTIE

De razendsnelle adoptie van mobiel internet, social media en e-commerce heeft de wereld razendsnel dichterbij gehaald. Tegelijk heeft de diefstal van miljarden persoonsgegevens ons bewust gemaakt van de gevaren van het internet. Zet de globalisering door of keren we terug op onze scheden?

De derde industriële revolutie (digitalisering) heeft de globalisering versneld. Het Amerikaanse Amazon en het Chinese AliExpress zijn directe concurrenten geworden van Nederlandse retailers. Klaus Schwab, Chairman WEF: “The Fourth Industrial Revolutions doesn’t change what we are doing, but it changes us.”

PROFILERING EN POLARISATIE

Techbedrijven uit Silicon Valley trachten ons te vangen in vastomlijnde profielkaders, door ons alleen datgene te laten zien (in zoekopdrachten en tijdlijnen) wat in lijn ligt met onze eerdere voorkeuren. Dit dient het advertentiemodel – het meest gebruikte verdienmodel in de peer-to-peer platform economie.

We hebben ervaren wat de neveneffecten van dit verdienmodel zijn: denk alleen maar aan de misleidende advertenties op Facebook, waarmee democratische processen in Engeland en de VS werden verstoord.

Profilering ten behoeve van targeting zorgt er daarnaast voor dat bestaande percepties versterkt worden en ons wereldbeeld verengt. Standpunten polariseren en sociale spanningen nemen toe.

Tegelijk is de selfi-verslaving een signaal dat we, net als aan het eind van eerdere Empires, in de voorlaatste fase, the age of decadence, terecht zijn gekomen. Hierover verderop meer.

INTERLOKALE SAMENWERKING

Wij menen dat het toenemend internationaal wantrouwen, zowel tussen naties en als in instituties, zal leiden naar nieuwe, interlokale samenwerkingen, vergelijkbaar met het Hanzeverbond uit de middeleeuwen.

Een voorbeeld van de kracht van interlokale samenwerkingen zijn de megacities in China. Parag Khanna stelt: ‘Connectivity, not sovereignty, is becoming the organizing principle of the human species’.

WISSELING VAN DE MACHT

Het wordt duidelijk dat de Verenigde Staten, die na de Tweede Wereldoorlog de hegemonie van het Verenigd Koninkrijk had overgenomen, de leidende rol op haar beurt gaat verliezen aan China.

We zien het terug in het groeiend protectionisme (America First), het Space Force programma van de VS (Rusland én China als angstgegners) en het ambitieuze Belt and Road Initiative van China.

China loopt deels al voor op de VS, zowel in R&D uitgaven als feitelijke innovaties, ondermeer op het terrein van kunstmatige intelligentie, robotisering, ruimte exploratie en high-performance computing.

PPP China US - IMF/The Economist

De bovenstaande grafiek is gebaseerd op de Purchasing Power Parity (PPP). Het geeft de koopkrachtpariteit tussen landen weer. In haar laatste raming stelt het IMF dat China al in 2014 de VS op koopkracht (gecorrigeerd naar Amerikaans prijspeil) is gepasseerd.

Het Centre for Economics and Business Research (Cebr) voorspelt dat China in 2029 de grootste economie ter wereld zal worden en de VS van de troon zal stoten.

De wisseling van de macht zal vermoedelijk niet zonder slag op stoot gaan. In de laatste 500 jaar hebben we 8 wisselingen van machten gezien en 7 keer heeft dit tot een grote oorlog geleid.

IMPACT

Oorlogen moeten altijd voorkomen worden, maar het lijkt onvermijdelijk dat de spanning tussen China en de VS nog lang hoog zal blijven. Het protectionisme kan afzetmarkten erg instabiel maken.

MILIEU - - WORK IN PROGRESS

De razendsnelle adoptie van mobiel internet, social media en e-commerce heeft de wereld een heel stuk dichterbij gehaald. Tegelijk heeft de diefstal van miljarden persoonsgegevens ons bewust gemaakt van de gevaren van het internet. Zet de globalisering door of keren we terug op onze scheden?

Het informatie tijdperk heeft de globalisering versneld. Het Amerikaanse Amazon en het Chinese AliExpress zijn directe concurrenten geworden van Nederlandse lokale retailers. Techbedrijven uit Silicon Valley bepalen wat we (ergens van) vinden en van wie we wat te zien krijgen in de social media.

Het advertentiemodel, het dominante verdienmodel in het digitale domein, is erbij gebaat dat elk individu zo zo éénduidig mogelijk geprofileerd wordt en daarmee een target kan worden voor adverteerders. Dit is begrijpelijk vanuit het oogpunt van performance optimalisatie, maar het heeft een ongewenst neveneffect.

Doordat zoekresultaten en tijdlijnen in social media eerdere gedragingen en meningen trachten te bevestigen, verengd ons wereldbeeld. Standpunten worden eenzijdig belicht, waardoor we erin verharden en er ingevolge hiervan polarisatie optreedt. Mensen worden letterlijk doof gemaakt voor tegengeluiden en nuanceringen. We zagen hiervan de gevolgen in de Brexit en de verkiezing van Trump.

Doordat zoekresultaten en tijdlijnen in social media eerdere gedragingen en meningen versterken, worden standpunten eenzijdig belicht, waarmee ons wereldbeeld verengd en polarisatie optreedt. We zagen hier eerder al de gevolgen van in de vorm van Brexit en de manipulatie rond de verkiezing van Trump.

Het World Economic Forum is van mening dat na een periode van globalisering overgaan in een periode van divergentie. De globalisering heeft de ongelijkheid tussen landen weliswaar doen afnemen, zo stelt het WEF, maar binnen landen is de ongelijkheid juist gestegen. In het Verenigd Koninkrijk leeft 20% van de Britten onder de armoedegrens. Dit maakt het draagvlak voor grote 

Eén van de meest impactvolle aspecten van de customer lifecycle is Significance. Het is de laatste Moment of Engagement, zoals te zien in de ROUNDMAP. En een aspect wat sterk bepalend is voor de (mate van) loyaliteit van klanten aan uw merk, bedrijf of product.

Waarom beginnen we onze visie op 2025 met deze term? Ten eerste omdat kranten, magazines en blogs vol staan met verhalen, waaruit blijkt dat we massaal op zoek zijn naar betekenis. Of dat nou gaat over het individu, de samenleving, over het milieu, over duurzaamheid of geopolitieke belangen. Dit gegeven kun je als merk niet negeren.

Anders dan relevantie, wat zich afspeelt in het nu, is significantie een perceptie van toekomstige waarde. Significantie verwijst dus naar het geloof en het vertrouwen in datgene wat het merk nog bij te dragen cq. te betekenen heeft in het leven/werk van de klant. Het vormt het fundament voor loyaliteit en customer advocacy.

Waarom is het belangrijk dat u daar iets mee doet? Omdat klant loyaliteit de winstgevendheid van uw bedrijf met 170% kan verhogen. En zelfs met 340% als u ook uw medewerkers daarbij weet te betrekken.