"Their is only one boss. And he can fire everybody in the company, from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else."

Sam Walton – oprichter van Walmart en Sam’s Club.

Customer First. Driven by Data.

Wij geloven dat elke onderneming de intentie heeft om klanten datgene te bieden waar ze recht op hebben. Desondanks kan het gebeuren dat het klantbelang uit het oog verloren raakt. Om die reden ontwikkelden we een mapping systeem van de gehele klantinteractie. Dus niet alleen van de commerciële, maar ook van de dienstverlenende organisatie. Zo dat iedereen, staf en medewerkers, begrijpen wat klanten nodig hebben, wat hen motiveert en wat ze verwachten. Zodat we waarde en belevingen kunnen creëren, die klanten nu en in de toekomst nodig hebben en appreciëren.

VISIE 360

Een strategie, afgestemd op het gedrag, behoefte, voorkeuren, emotionele motivatie en verwachtingen van de individuele klant, vraagt niet alleen om data, maar om een uiterst wendbare organisatie.

CUSTOMER 360

Om de klantwaarde over de duur van de klantrelatie (CLV) te maximaliseren is inzicht nodig in de gehele customer lifecyle. Wij ontwikkelden hiervoor een 360-graden mapping systeem.

STRATEGIE 360

De strategie van een merk wordt in toenemende mate bepaald door inzichten verkregen vanuit de integrale klantinteractie. Hieruit zijn nieuwe business modellen en waardeposities ontstaan.

"You can’t talk about credibly if you can’t disrupt yourself" ~ Brian Solis

Gewaardeerde klanten

Onderzoek toont aan dat 89% van de bedrijven customer experience (CX) doorslaggevend vinden voor klantbehoud en loyaliteit, maar slechts 19% behaalt de vooraf gestelde doelen.

76% van de bedrijven geeft aan klantwaarde-ontwikkeling, de customer lifetime value, belangrijk te vinden, maar slechts 42% is in staat te berekenen welke klanten het waardevolst zijn of hoeveel tijd en geld aan hen besteed zou mogen worden.

"Without you can never have great customer service" ~ Richard F. Gerson

Acquisitie of Retentie?

Het overgrote deel (44%) van bedrijven legt de nadruk op het werven van nieuwe klanten, terwijl slechts 19% nadrukkelijk inspeelt op het behouden van klanten.

De feiten over klantbehoud zijn vrijwel éénsluidend: één behouden klant kost u net zo veel als 5 nieuwe klanten werven, terwijl bestaande klanten 31% meer besteden. 

De conclusie: 5% méér klanten behouden vertaalt zich terug in 25%-95% méér winstgevendheid.

"You‘ve got to start with the and work backward to the technology" ~ Steve Jobs

Digitale Intelligentie

Globalisering en digitalisering hebben de spelregels veranderd. Digitale platformen, big data, AI en omnichannel communicatie hebben de complexiteit van de klantinteractie vergroot, maar bieden volop kansen – ook voor bestaande bedrijven. Hoe kun je in dit grotendeels digitale landschap floreren?

"The customer’s perception is " ~ Kate Zabriskie (author)

Emotionele Intelligentie

Op het eerste gezicht lijkt Airbnb een puur digitaal bedrijf, maar het succes is voor een groot deel te danken aan Chip Conley, een oude rot in het hospitality vak. Digitale intelligentie en emotionele intelligentie samen vormen de toekomst van commerce.

"For individuals, character is destiny. For organizations, " ~ Tony Hsieh (Zappos)

Hyper-personalisatie

De schaalvoordelen uit het industriële tijdperk zijn nog steeds evident, maar waar het eerder draaide om massaproductie gaat het nu om individualisering op schaal. Wie niet in staat is om klantspecifieke aanpassingen te bieden, wacht een onzekere toekomst.

"I skate to where the puck , not where it has been" ~ Wayne Gretzky

Digitale Transformatie

Als we het hebben over digitale transformatie, dan bedoelen we digital business transformation. Maar digital is niet de enige aanjager van verandering. Wat is er veranderd, wat staat er nog te veranderen en hoe speelt u hierop in?

Expertise

360° Customer Lifecycle

Klantinteractie is een delicaat samenspel tussen alle klantgerichte afdelingen, processen en systemen. De groeikans valt of staat met het beheersen van het 360-graden, omnichannel klantproces.

Front Office Harmonisatie

Het op elkaar afstemmen van de klantgerichte afdelingen is bepalend voor de klanttevredenheid, de perceptie van toekomstige waarde van het merk en daarmee voor de loyaliteit van de klant.

Digitale Transformatie

Digitale innovatie is een middel, geen doel op zichzelf. Klantbehoeften vragen om emotionele intelligentie, terwijl digitale intelligentie ervoor zorgt dat klanten bereikt worden.

"CLV is the unit of measurement that creates , which in turn creates greater firm value" ~ Peter Fader

ROUNDMAP ACADEMY

Customer lifecycle mapping

De identiteit van het merk en de belevingen van de klant behoren niet langer exclusief tot het domein van marketing en sales.
We moeten alle klantgerichte afdelingen betrekken, inclusief de onderliggende business processen, systemen en structuren.

"It’s not about coffee. It’s about passion and " ~ Howard Schultz (Starbucks)

CONTACT

We zijn de website nog aan het inrichten, maar als u vragen of opmerkingen heeft, dan horen we dat natuurlijk graag. Per telefoon, middels onderstaand formulier of via de live chat (linksonder).

Tenfore BV
Transistorstraat 7
1322 CJ Almere

+31 (0)88 123 11 11
+31 (0)65 234 11 11

"One of the paradoxes of digital is that more digital has meant more demand for and analog" ~ J. Walker Smith (Kantar)

Green Capitol Almere

Sluit Menu
×

Winkelmand

Close Panel