ROUNDMAP™ Execute 360

ROUNDMAP™ IN DE PRAKTIJK

Er zijn 3 levels waarop een bedrijf acteert: (1) de business strategy, (2) de strategy execution en (3) de performance. In het onderstaand plaatje hebben we geprobeerd dat schematisch weer te gegeven.

Het plaatje bevindt zich in een kompas, omdat het bedrijf onderweg naar het doel (= een aandeel in de ‘addressable market’) geheid obstakels tegenkomt en haar koers hierop zal moeten aanpassen.

Elders op de site bespreken we de business strategie en performance. Hier gaan we in op de aspecten gerelateerd aan de strategie executie.

Omdat onze focus ligt op de klantgerichte aspecten en onderdelen van een organisatie, gaan we verder niet onnodig in op zaken als productie, opslag, logistiek, etc. Wel kijken we naar zaken als structuur, cultuur, werving, systemen en processen, gerelateerd aan de klant interactie.

ROUNDMAP-Schematic
ROUNDMAP™ SCHEMATISCH

Het bovenstaande plaatje schetst de weg van business strategy naar (een aandeel in) de addressable market, waarbij de customer lifecycle de ultimate level of truth (ULOT) is. Het succes van de operatie hangt immers af van de stroom betalende klanten (first time & repeat).

De driehoeken verwijzen naar de vier fases van de customer lifecycle: marketing (blauw), sales (groen), delivery (geel) en success (rood).

Belangrijk is om te beseffen dat de ROUNDMAP™ meerdere dimensies bestrijkt. Op het horizontale vlak, de customer lifecycle, gaat het (tot in detail) om de realisatie en de effectiviteit van touchpoints, kanaalkeuze, tone-of-voice, content, etc. In het verticale vlak gaat het met name om de organisatorische implicaties van de strategie executie (wie doet wat, waarom, wanneer en hoe) en om de wijze waarop de feedback loop vanuit de markt gewaarborgd en verwerkt wordt.