Corporate ValueHub™

De kern van de valuehub Het loont beslist om meer in detail naar de kern van valuehub te kijken. De Customer Dynamics SONAR™ beschrijft ondermeer de 360-graden customer life cycle. De eerste 3 prompts, Purpose, Promise en Propose, vormen de basis voor de Positionering van een merk. Drie concentrische cirkels We kunnen deze prompts ook beschouwen als een 3-tal […]

Markt Orchestratie

De manier waarop de onderneming reageert op de vraag en aanbod is een onderdeel van de realisatie van de waardestrategie en heeft haar weerslag op de gehele organisatie. Er zijn volgens ons vier vormen van vraag- en aanbodgerichtheid, afgeleid van de zone verdeling van ROUNDMAP™: Het genereren van vraag (= demand generation) Het vervullen van […]

Business Modellen

Een uiterst belangrijk aspect van de ROUNDMAP™ zijn de vier fundamentele business modellen. Ze staan vermeld in de zwarte ring rondom het mapping systeem en zijn uiterst bepalend voor de planning en uitvoering van de customer lifecycle. Vóór de ROUNDMAP warem er slechts twee fundamentele businessmodellen bekend: product centricity en customer centricity. Dit zijn de vier […]